เกียรติบัตรการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

1 ก.ค. 67 เวลา 08:30 น.3486 ครั้งพิมพ์
จาฬุพักต์ รัตนคช
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)

เกียรติบัตรการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ไฟล์เอกสารด้านล่างนี้

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)

รายการข่าวสารอื่นๆ