ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13

14 มิ.ย. 67 เวลา 14:08 น.2215 ครั้งพิมพ์
นายธนาเดช สุริยะฟอง
กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน)

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ระหว่างวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2567 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการแสดงความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว 

 

รายละเอียดดังแนบ

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vMPtsIk9t5fAwkxpqUN9kG8DzoewnOyQ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)

รายการข่าวสารอื่นๆ