รับสมัครเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

14 มิ.ย. 67 เวลา 13:26 น.5776 ครั้งพิมพ์
น.ส.กิตติกานต์ ศรียา
กลุ่มเลขานุการกรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (นบส.สช.) รุ่น 1 
             หากท่านใดสนใจ และมีคุณสมบัติตรงตามหลักสูตรกำหนด ให้ดำเนินการสมัครผ่านทางแบบฟอร์มบนเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ แบบฟอร์มการรับสมัคร หรือ QR Code การสมัครภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เพื่อทางคณะกรรมการคัดเลือก   ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ จะได้พิจารณแบบฟอร์มการรับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และแจ้งการพิจารณาให้ทราบ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

รายการข่าวสารอื่นๆ