ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เว็บแอปพลิเคชันคู่ใจ ครูปฐมวัยยุคดิจิทัล”

13 มิ.ย. 67 เวลา 16:17 น.1385 ครั้งพิมพ์
Sasithorn Ngarmwacha
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เว็บแอปพลิเคชันคู่ใจ ครูปฐมวัยยุคดิจิทัล”

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 – 28  มิถุนายน 2567  โรงแรมแจ๊สโซเทล  เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร   >>>  ดาวน์โหลด

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2567  โรงแรมแจ๊สโซเทล  เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  >>>  ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :

รายการข่าวสารอื่นๆ