ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู EDUCA 2024

7 มิ.ย. 67 เวลา 09:43 น.1088 ครั้งพิมพ์
นายศุภสิทธิ์ ทองน้อย
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

สช. ขอประชาสัมพันธ์งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู EDUCA 2024 รายละเอียดดังแนบ ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)