ประชาสัมพันธ์การประกวดโอลิมปิกวิชาการนานาชาติ ด้านการสร้างสรรค์โปรแกรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สากลปีที่ 3 ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ปีที่ 8 ร่วมกับ 45 ประเทศ ณ ประเทศฟินแลนด์

6 มิ.ย. 67 เวลา 08:57 น.1217 ครั้งพิมพ์
นายศุภสิทธิ์ ทองน้อย
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอประชาสัมพันธ์การประกวดโอลิมปิกวิชาการนานาชาติ ด้านการสร้างสรรค์โปรแกรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สากล ปีที่ 3 ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ปีที่ 8 ร่วมกับ 45 ประเทศ ณ ประเทศฟินแลนด์ รายละเอียดดังแนบ

หนังสือถึง ศธจ ดาวน์โหลด

หนังสือถึง ผอ.สช ดาวน์โหลด

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาต รร. เอกชน ดาวน์โหลด

กำหนดการและรายละเอียดการสมัคร ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)