ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย "โครงการพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 6" ค่ายที่ 1

1 มิ.ย. 67 เวลา 15:44 น.1916 ครั้งพิมพ์
นิชาดา บรรเด็จ
กลุ่มเลขานุการกรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 1 “โครงการพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 6” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของแต่ละศูนย์ โดยเข้าค่ายที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 13 มิถุนายน 2567

 

สามารถดูรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 1 ของแต่ละศูนย์ ผ่านทาง Google form ตาม link ด้านล่างนี้

 

1️     ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา https://drive.google.com/file/d/1d2mo1XuXIftvT-U-z-zOp70_mKWfN5IX/view?usp=sharing

 

2️     ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี https://drive.google.com/file/d/13R3HNyKdSJ-8MjAihIocKfU5vOdujuj1/view?usp=sharing

 

3️    ศูนย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ https://drive.google.com/file/d/11rg-JNZIfRX9pp1zu5CgibTYgUzVsurB/view?usp=sharing

 

‼️ ทั้งนี้ นักเรียนที่มีรายชื่อเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการฯ ปีที่ 6 ค่ายที่ 1 สามารถสแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ของแต่ละศูนย์ ได้ตามหน้าประกาศฯ‼️

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ ☎️ โทร. 02-282-1000 ต่อ 560 (ในวันและเวลาราชการ)

 

กำหนดการ รายละเอียด และแนวปฏิบัติการเข้าค่ายที่ 1  ดังนี้

1️     ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา https://drive.google.com/file/d/1UfG5RcPX6dHxqCwiD6h2n81aMYewjkhQ/view?usp=sharing

 

2️     ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี https://drive.google.com/file/d/1wc6-xKYGBL5tH0zqu38nPt7eeRT1t0nv/view?usp=sharing

 

3️    ศูนย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ https://drive.google.com/file/d/1HWTYVMTG85LNsqRKkA8PJanE_o6dfK2Y/view?usp=sharing

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)