ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

20 พ.ค. 67 เวลา 12:03 น.909 ครั้งพิมพ์
อภิสิทธิ์ แสงสุวรรณ
กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน)

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)