ขอเรียนเชิญโรงเรียนจัดรอบฉายราคาพิเศษภาพยนตร์ เรื่อง "หลานม่า"

20 พ.ค. 67 เวลา 10:09 น.476 ครั้งพิมพ์
นายนิกร ทินมณี
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ไทย “หลานม่า

ขอเรียนเชิญโรงเรียนจัดรอบฉายภาพยนตร์หลานม่าในราคาพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี

รอบพิเศษ สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ขั้นต่ำ จำนวน 100 ที่นั่

ราคานักเรียน ที่นั่งละ 60 บาท

ราคานักศึกษา ที่นั่งละ 80 บาท

ราคานี้จะใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เครือ SF         ติดต่อคุณโสภิตา โทร. 079-079-5880

เครือ MAJOR   ติดต่อคุณภากร  โทร. 081-755-2954

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :