การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

3 พ.ค. 67 เวลา 11:39 น.3024 ครั้งพิมพ์
ปิยมาศ วงษ์ประยูร
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

หนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด  ดาวน์โหลด

หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ดาวน์โหลด

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)