ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชน ตอบแบบสำรวจความต้องการในการอบรมพัฒนาผู้บริหาร ครู/ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

11 มี.ค. 67 เวลา 09:03 น.2081 ครั้งพิมพ์
นายศุภสิทธิ์ ทองน้อย
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชน ตอบแบบสำรวจความต้องการในการอบรมพัฒนาผู้บริหาร ครู/ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2567

ลิงก์แบบสอบถาม คลิก

หนังสือถึงโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)