ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับข้าราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2567

20 ก.พ. 67 เวลา 20:13 น.5216 ครั้งพิมพ์
เพียงฟ้า เชาวนะ
กลุ่มเลขานุการกรม

ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2567 

รายละเอียดตำแหน่งว่าง
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ               จำนวน  3  อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                       จำนวน  5  อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน       จำนวน  1  อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน                          จำนวน  1  อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://opec.jobthaigov.com

จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2567 และสามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โดยสามารถชำระเงินวันที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 22.00 น.  

 

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการกรม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทร 0 2282 9576
หรือ 081 807 4973

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

รายการข่าวสารอื่นๆ