ขอเชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันการพูดประกวดความคิดสร้างสรรค์โครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ Thailand Science Ideation Contest 2024 (TSIC2024)

19 ก.พ. 67 เวลา 11:54 น.6931 ครั้งพิมพ์
นิชาดา บรรเด็จ
กลุ่มเลขานุการกรม

สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ (APANE) ร่วมกับ บริษัท ไมร่าห์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ร่วมดำเนินการจัดการแข่งขันการพูดประกวดความคิดสร้างสรรค์โครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ปี 2567 กับบริษัท ไซเฟอ อินโนเทค จำกัด (KMUTT University Spin-off Company) โดยมีกำหนดการแข่งขัน ดังนี้

การแข่งขันรอบที่ 1

การรับสมัคร-ส่งคลิปวีดีโอ : 14 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2567

ประกาศผลการแข่งขันรอบที่ 1 : 7 พฤษภาคม 2567

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (สำหรับผู้ที่ได้รับเหรียญทองจากรอบที่ 1)

การรับสมัคร : 7 – 17 พฤษภาคม 2567

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ : 8 มิถุนายน 2567

พิธีมอบรางวัลรอบชิงชนะเลิศ : 8 มิถุนายน 2567

 

จึงขอเชิญชวนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปฐมวัย (อนุบาล 3) – มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สมัครเข้าร่วมแข่งขันการพูดประกวดความคิดสร้างสรรค์โครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ Thailand Science Ideation Contest 2024 (TSIC2024) โดยเปิดรับสมัครและการส่งคลิปผลงานระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 มีนาคม 2567

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน : นางสาวพรพัชร แผลงเดช โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087 713 7667 หรือ TSIC2024 https://lin.ee/97SgDVs

 

รายละเอียดโครงการฯ : https://drive.google.com/drive/folders/1JFHGKDliMC7xppztkXoC1afoVStHVK3a?fbclid=IwAR0-UdQxu1nd0YpCEMIeSvTrD9SqaIz9wQxZ8MfcU5etyFKcelbF3rOi0gY

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :