ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็นคณะกรรมการและเปิดศูนย์ 5 ภาค เพื่อรับทุนหลักสูตรสาธิตครูฝึกสอนจาก ROBBO ประเทศฟินแลนด์

19 ก.พ. 67 เวลา 08:44 น.5567 ครั้งพิมพ์
นายศุภสิทธิ์ ทองน้อย
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

สช ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็นคณะกรรมการและเปิดศูนย์ 5 ภาค เพื่อรับทุนหลักสูตรสาธิตครูฝึกสอนจาก ROBBO ประเทศฟินแลนด์ รายละเอียดดังแนบ

หนังสือถึง ศธจ ดาวน์โหลด

หนังสือถึง สช.จ ดาวน์โหลด

หนังสือถึง รร เอกชน ดาวน์โหลด

ใบสมัคร ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)