เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมงาน EDU SOFT POWER FESTIVAL 2024

11 ก.พ. 67 เวลา 08:45 น.1014 ครั้งพิมพ์
นายศุภสิทธิ์ ทองน้อย
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

สช ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมงาน EDU SOFT POWER FESTIVAL 2024 รายละเอียดตามไฟล์ดังแนบ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

รายการข่าวสารอื่นๆ