เกียรติบัตรการประชุมสร้างความเข้าใจในการติดตามการจัดการศึกษาและการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนนอกระบบ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

7 ก.พ. 67 เวลา 15:42 น.1611 ครั้งพิมพ์
วิภาพร บึงลี
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร)

เกียรติบัตรการประชุมสร้างความเข้าใจในการติดตามการจัดการศึกษาและการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนนอกระบบ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

สามารถกดลิ้งค์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเกียรติบัตร

เกียรติบัตร

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)

รายการข่าวสารอื่นๆ