ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา (SAR) 3 รุ่น

5 ก.พ. 67 เวลา 14:10 น.2787 ครั้งพิมพ์
ทัตชญา ธัญญเจริญ
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

เนื่องจากผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา
(SAR) เต็มแล้วทั้ง 3 รุ่น สช.จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมก่อนกำหนด ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเลอ แคสเซีย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 022821000 ต่อ 640-641

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)