ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

18 ม.ค. 67 เวลา 14:43 น.23901 ครั้งพิมพ์
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รายละเอียดตำแหน่งว่าง
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ               จำนวน  3  อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                       จำนวน  5  อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน       จำนวน  1  อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน                          จำนวน  1  อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://opec.jobthaigov.com
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
และสามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการกรม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทร 0 2282 9576
หรือ 081 807 4973

รายละเอียดตาม ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

รายการข่าวสารอื่นๆ