คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

17 ม.ค. 67 เวลา 16:25 น.2048 ครั้งพิมพ์
ฤทัยชนก ติยะวัฒน์
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

รายการข่าวสารอื่นๆ