รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ตำแหน่งพนักงานจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม

10 ม.ค. 67 เวลา 09:26 น.3005 ครั้งพิมพ์
เพียงฟ้า เชาวนะ
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

รายการข่าวสารอื่นๆ