ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2567 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

4 ธ.ค. 66 เวลา 13:49 น.2369 ครั้งพิมพ์
อสมาภรณ์ มณีนวล
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินอุดหนุน

      ครั้งที่ 1 เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสงขลาที่ปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุน ยกเว้นโรงเรียนในอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย เข้าร่วมประชุมฯ ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2567 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

หมายเหตุ
 หากต้องการเปลี่ยนผู้เข้าร่วมประชุม หรือผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์พักค้างเดี่ยว (มีค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าพักต้องชำระกับทางโรงแรม) กรุณาแจ้งให้ผู้จัดทราบภายในวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2566 ในเวลาราชการ (นางสาวธมลวรรณ เหมาะเจริญ และนางสาวสุพัตรา นาคทองอินทร์) โทร 085 485 5859

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)