ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับมาตรฐานสากล

14 พ.ย. 66 เวลา 14:20 น.3774 ครั้งพิมพ์
ปิยมาศ วงษ์ประยูร
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

กรมอนามัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับมาตรฐานสากล ในวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2566 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทาง Facebook Live กรมอนามัย ทั้งนี้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EjB3qLxS1Thn2jfKUwoPOVmVsi6NdENf

 

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)