ประชาสัมพันธ์การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับ “ผู้หญิง” และ ”เพศสภาพเป็นหญิง” Women Thailand Cyber Top Talent 2023

10 พ.ย. 66 เวลา 13:10 น.2879 ครั้งพิมพ์
ภวินท์ เล้าเจริญสมบัติ
กลุ่มเลขานุการกรม

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ได้กำหนดจัดการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับ ผู้หญิง และเพศสภาพเป็นหญิง Women Thailand Cyber Top Talent 2023

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า
333,000 บาท

โดยมุ่งหวังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เป็นผู้หญิงหรือมีเพศสภาพเป็นหญิง ได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะ และพัฒนาประสบการณ์ เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และเป็นการสร้างศักยภาพบุคลากรไซเบอร์ในระดับองค์กรหรือทั่วไป และส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนมีสิทธิและใช้สิทธิในการแสดงออกถึงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 8 ธ.ค.66
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ 
https://thcybertoptalent.in.th
การแข่งขันรอบคัดเลือกแบบ online วันที่ 16 ธ.ค.66
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแบบ on-site วันที่ 23 ธ.ค.66 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)