ขอเชิญรับชม ผลงานชนะเลิศ จากการประกวดโปสเตอร์รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หัวข้อ “การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์”

27 ก.ย. 66 เวลา 14:31 น.605 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินโครงการ ประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในหัวข้อ “การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความตระหนักรู้ถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยในวงกว้าง และให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมอย่างยั่งยืน

 

สำหรับผู้สนใจ สามารถรับชมผลงานที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดดังกล่าว ได้ที่นี่  หรือ เว็บไซต์ https://disaster.go.th  ในหัวข้อ InfoGraphic และ Banner เพื่อนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป

 

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2637 3702 และ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraband_center@disaster.go.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :

รายการข่าวสารอื่นๆ