ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมการจัดกิจกรรม “การฝึกอบรม TSY Program (Thailand Safe Youth Program)”

27 ก.ย. 66 เวลา 13:35 น.819 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญโรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมการจัดกิจกรรม “การฝึกอบรมทักษะคิดการเอาชีวิตรอดจากภัยถนน TSY Program (Thailand Safe Youth Program)” ในโรงเรียน เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน และเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ลดอุบัติเหตุจราจรกับผู้ใช้ทางม้าลายอย่างยั่งยืน

 

สำหรับโรงเรียนที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3sQE1mi  และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางพณิดา ภู่เต็ง หมายเลขโทรศัพท์ 08 0481 9119 (ผู้ประสานการฝึกอบรม)  หรือติดต่อ กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 5302 ภายใน 2004

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :