ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และกำหนดวัน เวลา สถานที่สัมภาษาณ์

27 ก.ย. 66 เวลา 10:06 น.1653 ครั้งพิมพ์
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

 

 

 

ดาวน์โหลด

 

 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายการเจ้าหน้าที่

กลุ่มงานเลขานุการกรม         

โทร. 0 2 282 9576 

081 807 4973

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)