ประชาสัมพันธ์โครงการเจริญสติสมาธิสำหรับช่าวต่างประเทศเพื่อให้ชาวต่างประเทศได้มีโอกาสเจริญสมาธิ

27 ก.ย. 66 เวลา 09:39 น.1129 ครั้งพิมพ์
จุลเทพ ไชยเสนา
ผู้ดูแลระบบ

ด้วยบริษัท อันไซท์พลัส สเปซเซส จำกัด ร่วมกับ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ได้จัดทำโครงการเจริญสมาธิสำหรับชาวต่างประเทศเพื่อให้ชาวต่างประเทศได้มีโอกาสเจริญสติสมาธิ จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ QR Code ในแผ่นประชาสัมพันธ์ ในประกาศนี้

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)