ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการผู้นำทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 (The 2nd Thailand-Japan Educational Leaders Symposium: Technology for Education (TJ-ELS 2023))

18 ก.ย. 66 เวลา 15:49 น.1158 ครั้งพิมพ์
นางสาวนันท์นภัส คัยนันทน์
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอเชิญชวนโรงเรียนเอกชนในระบบที่มีความประสงค์นำเสนอผลงานวิชาการ เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการผู้นำทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 (The 2nd Thailand-Japan Educational Leaders Symposium: Technology for Education (TJ-ELS 2023)) ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/pcshsloei.ac.th/tj-els2023/

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ดาวน์โหลด

กำหนดการ ดาวน์โหลด

รายละเอียดการลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)