ประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2566

18 ก.ย. 66 เวลา 08:40 น.1289 ครั้งพิมพ์
นายวชิราวุฒิ อุ่นใจ
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

ประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2566

  • หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลด
  • รายละเอียดเพิ่มเติม (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ดาวน์โหลด
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

รายการข่าวสารอื่นๆ