ประกาศผลการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาระบบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดย กลุ่ม กพร.สป.ศธ.

13 ก.ย. 66 เวลา 15:11 น.606 ครั้งพิมพ์
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม

ประกาศผลการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาระบบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดย กลุ่ม กพร.สป.ศธ.

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)