ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ส.ค. 66 เวลา 13:43 น.3262 ครั้งพิมพ์
นางสาวศุภรัตน์ บุญกำเนิด
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)