ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เครือข่าย และระบบปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก

16 ส.ค. 66 เวลา 10:22 น.1605 ครั้งพิมพ์
จิตตรีญา อินประชา
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)กลุ่มงานทะเบียน (กท.)

รายการข่าวสารอื่นๆ