ขอให้โรงเรียนดำเนินการสำรวจแววผู้มีความสามารถพิเศษ ผ่านระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษโรงเรียนเอกชน (PMIS)

15 ส.ค. 66 เวลา 11:08 น.1146 ครั้งพิมพ์
นางสาวพรพรหม คชพันธ์
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอเรียนว่า ในปีการศึกษา 2566 ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษโรงเรียนเอกชน (PMIS) จะเปิดให้ใช้งาน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จึงขอให้โรงเรียนเอกชนนำร่องการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษโรงเรียนเอกชน (PMIS)  ดำเนินการสำรวจแววผู้มีความสามารถพิเศษตามเวลาที่กำหนด รายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษโรงเรียนเอกชน (PMIS) ทาง https://shorturl.asia/ZcYj3
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

รายการข่าวสารอื่นๆ