ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานรณรงค์วันดื่มนมโลก 2566 (World Milk Day 2023)

31 พ.ค. 66 เวลา 18:27 น.909 ครั้งพิมพ์
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานรณรงค์วันดื่มนมโลก 2566 (World Milk Day 2023) “ทุกเพศ ทุกวัย… ดื่มนมจืด 2 แก้วทุกวัน” 

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. - 12.00 น. ผ่านทาง Facebook FAN pages กรมอนามัย สำนักโภชนาการ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)