เชิญร่วมงานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

30 พ.ค. 66 เวลา 15:08 น.975 ครั้งพิมพ์
นายศุภสิทธิ์ ทองน้อย
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน รายละเอียดตามแผ่นพับกำหนดการ และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมที่เว็บไซต์ของสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ คลิก

แผ่นที่ 1

แผ่นที่ 2

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

รายการข่าวสารอื่นๆ