ประชุมสัมนาการจัดการเรียนรู้อย่างไร ให้มีความหมายและมีคุณค่าต่อผู้เรียน

30 พ.ค. 66 เวลา 10:01 น.679 ครั้งพิมพ์
นายศุภสิทธิ์ ทองน้อย
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

ขอเชิญโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมประชุมสัมนาการจัดการเรียนรู้อย่างไร ให้มีความหมายและมีคุณค่าต่อผู้เรียน วันที่ 6 มิ.ย. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ รายละเอีดตามกำหนดการดังแนบ ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

รายการข่าวสารอื่นๆ