โครงการครูฝึกประสบการณ์สอนชาวจีน

30 พ.ค. 66 เวลา 09:49 น.480 ครั้งพิมพ์
นายสุทิพร คิมเมย์
กลุ่มงานนโยบายและแผน

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง สถาบันเส้นทาง สายไหม จิ้นปู้ ประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัย Qujing Normal University ได้จัดทำโครงการครูฝึกประสบการณ์สอนชาวจีนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสรรหาบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาและวัฒนธรรมแก่สถานศึกษาในทุกสังกัด และส่งเสริมยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนในสถานศึกษา ให้แก่สถานศึกษาที่สนใจ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สมัครเข้าร่วมโครงการ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQFRBmK3Trcl2muz5RFEt_U2IJpkSbKOrhgkMfE_Wp5BQJfA/viewform

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นายธนกฤต สุวรรณสิงห์ 065-121-9907

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)