เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Road Safety for Youth ตอน อาสายุวกาชาดนำความปลอดภัยทางถนนสู่ชุมชน

26 พ.ค. 66 เวลา 13:33 น.647 ครั้งพิมพ์
นายพีรพล อภิญญานุกูล
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

ด้วยสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ได้กำหนดโครงการ Road Safety for Youth ตอน อาสายุวกาชาดนำความปลอดภัยทางถนนสู่ชุมชนให้กับอาสายุวกาชาด เยาวชน และอาสาสมัครกาชาดชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง 15 - 30 ปี จำนวน 300 คน รับเฉพาะโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหาคร และปริมณฑล หากโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหาคร และปริมณฑลสนใจเข้าร่วมโครงการ ส่งเยาวชน ชาย-หญิง จำนวน 10 คน พร้อมครูผู้ควบคุมทีม 1 คน เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารจอดรถ 3 ชั้น 15 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สามารถส่งแบบตอบรับไปที่ สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2566


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเมธิณี จงศรี วิทยาจารย์ 5 ฝ่ายพัฒนายุวกาชาด หมายเลขโทรศัพท์ 065-352-3629

 

กำหนดการและแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ  ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :