โครงการ Self-Financing Scheme for Foreign National ประจำปีการศึกษา 2023-2024 ณ ประเทศอินเดีย  

26 พ.ค. 66 เวลา 09:42 น.478 ครั้งพิมพ์
นายสุทิพร คิมเมย์
กลุ่มงานนโยบายและแผน

รัฐบาลอินเดียกำลังเปิดรับสมัครโครงการ Self-Financing Scheme for Foreign Nationals สำหรับนักเรียนไทยที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและอนุปริญญาในมหาวิทยาลัยที่ประเทศอินเดีย ประจำปีการศึกษา 2023-2024   

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
- เภสัชศาสตร์
- ทันตแพทย์ศาสตร์
- แพทยศาสตร์และศัลยศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตร์
- สถาปัตยกรรมศาสตร์
- เทคโนโลยี

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับใบสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดียวประจำประเทศไทย
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) : interpreter.bangkok@mea.gov.in
ปิดรับสมัครวันที่ 16 มิถุนายน 2566

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)