ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม Scratch สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษา

23 พ.ค. 66 เวลา 15:47 น.4663 ครั้งพิมพ์
นายศุภสิทธิ์ ทองน้อย
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

สช. ขอประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม Scratch สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษา วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

ใบสมัครคลิกที่นี่

หลังสือถึง ศธจ. ดาวน์โหลด

หลังสือถึง สช.จังหวัด ดาวน์โหลด

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาต ดาวน์โหลด

หนังสือถึง ปสกช. ดาวน์โหลด

กำหนดการ ดาวน์โหลด

เกณฑ์การตัดสิน ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)