สช.จ.สตูล ร่วมอบรมส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียน โรงเรียนเอกชน

1 ธ.ค. 66 เวลา 15:59 น.1514 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล ได้รับมอบหมายจากดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล ร่วมอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียน โรงเรียนเอกชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียน