สช.จ.สตูล ร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล (จังหวัดสตูล) ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่๑/๒๕๖๖

1 ธ.ค. 66 เวลา 15:50 น.1914 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ (เวลา ๐๙.๐๐ น.) ดร.บุศรินทร์ นาคอุบลผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล พร้อมด้วยตัวแทนบุคคลในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล (จังหวัดสตูล) ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่๑/๒๕๖๖ โดยมีนางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมศรีพิมาน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ