สช.จ.สตูล ร่วมประชุมราชการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

20 พ.ย. 66 เวลา 20:19 น.258 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรในสังกัด ร่วมการประชุมราชการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (ฉบับขอรับการจัดสรรงบประมาณ) และรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ โรงแรม บียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร