จัดประชุมคณะกรรมการประจำเวทีการแข่งขันโครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

20 พ.ย. 66 เวลา 13:21 น.1129 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

***สช.จ.ยะลา จัดประชุมคณะกรรมการประจำเวทีการแข่งขัน โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567**********************************                                                       วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำเวทีการแข่งขันโครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชาและโรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และคณะกรรมการประจำเวทีการแข่งขัน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมชั้น 2 สช.จ.ยะลา ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ