นายวาฟิก เปาะเตะเตะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย รายนางสาวนูรมา สาและ ณ โรงเรียนบ้านดือแยหะยี ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

2 ต.ค. 66 เวลา 11:54 น.140 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายวาฟิก เปาะเตะเตะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย รายนางสาวนูรมา สาและ ณ โรงเรียนบ้านดือแยหะยี ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส