นายวาฟิก เปาะเตะเตะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมแสดงความยินดีกับนายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ ย้ายรับตำแหน่ง ผอ.สช.อ.บาเจาะ

2 ต.ค. 66 เวลา 10:47 น.222 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายวาฟิก เปาะเตะเตะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมแสดงความยินดีกับนายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เนื่องในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ