นายวาฟิก เปาะเตะเตะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอิสลามศึกษาห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์บูรณาการวิชาอิสลามศึกษา

1 ต.ค. 66 เวลา 16:42 น.376 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายวาฟิก เปาะเตะเตะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอิสลามศึกษาห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์บูรณาการวิชาอิสลามศึกษา นางสาวอรณี เจ๊ะสัน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร สช. กล่าวรายงาน ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน การอบรมครั้งได้รับเกียรติจาก ดร. มูหามัดรูยานี บากา และ ดร. มัรวาน หะยีมะมิง เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้