สช.จ.ยะลา จัดพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีโรงเรียนเอกชนในระบบผ่านระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน (System Account Management : SAM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 ต.ค. 66 เวลา 16:40 น.304 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จัดพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีโรงเรียนเอกชนในระบบผ่านระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน (System Account Management : SAM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งโครงการจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน - วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 โดยนายวิทยาศิลป์สะอา มอบหมายให้นายวาฟิก เปาะเตะเตะ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีปิด โดยมีนายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา คณะวิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนผู้รับผิดชอบเงินอุดหนุนและจัดทำบัญชีโรงเรียน เจ้าหน้าที่สช.จังหวัดและอำเภอ ร่วมในพิธีปิด ณ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ