สช.จ.ยะลา รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

29 ก.ย. 66 เวลา 14:23 น.198 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 กันยายน 2566 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายนางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตามคำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1824/2566 สั่ง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาเพื่อแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายวาฟิก เปาะเตะเตะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา