ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมรับโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

19 ก.ย. 66 เวลา 08:55 น.317 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมรับโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพญาตานี ๑ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้มีคุณูปการและสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีบุคคลผู้ได้รับรางวัลฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่นายอดินันท์ ปากบารา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล